Címlap Hírek Zarándoklat 2023 Horvátzsidány

Zarándoklat 2023 Horvátzsidány

 

 FORGATÓKÖNYV


Tűzoltó, hagyományőrző, tradicionális, rendvédelmi és fegyveres szervek zarándoklatának lebonyolítására

(2023. július 02. Horvátzsidány, Péruska Mária kegyhely)

      

                                                                                             

Narrátor:   vitéz Fehér Imre

                  nyá. határőr őrnagy,  

                  Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület elnöke, világi főszervező

 

Vezénylő Parancsnok:   a MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred kijelölt tisztje vagy tiszthelyettese                                              

 

 

09.00: órától találkozás a Péruska Mária kegyhelyen

09.00-09.30-ig ebédjegyek átvétele a kápolna előtt, Horváth Zitától

09.30 Zászlók bevonulásának próbája, illetve a sorrend megállapítása.

          (vezénylő parancsnok) 

Megjegyzés: A helyszínre csak VIP feliratú gépjárművek hajthatnak be.     (kivétel: szolgálati járművek)

 

09.59     Harangszó

10.00  Sziréna – az ünnepi szentmise kezdete.

           Főcelebráns:         Dr. Márfi Gyula emeritus érsek

           Koncelebrálnak:     Kolity Antal locsmándi plébános (Burgenland)

                                 Bali tibor külsővati esperes, plébános

                                            Dumovits István horvátzsidányi plébábániai kormányzó

                                                                                   

          Szentmise:               Évközi 13. vasárnap

                                    (magyar, német, horvát)

       Bevonulási ének:      és a többit, a Hozsanna, ill. Kruh Nebeski könyvből Dumovits

                                           István plébániai kormányzó úr a kántorral közösen döntik el.  

                                

         Közreműködő kórusok:    Péruska Mária vegyes kórus és a Kőszegfalvi

                                                   asszonykórus      

                                                    

 Az asszisztencia élén a kereszt halad. (önkéntes tűzoltó viszi.)

-  Szervezeti és egyesületi zászlók (a zászlók sorrendje nem feltétlenül egyezik meg a felsorolással, azt a körülményeket figyelembe véve a helyszínen a vezénylő parancsnok dönti el.

                (a Horvátzsidányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlója a kápolnára van kitűzve.)

 

Tervezett zászlók:

 • MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület
 • Magyar Pálinka Lovagrend
 • Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület
 • Kőszegi Nyugállományúak Egyesület
 • Soproni Határőr Nyugállományúak Egyesülete
 • 11. Hagyományőrző Huszár Egyesület
 • Vas megyei mentők zászlója
 • Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
 • ÖKB Burgenlandi Bajtársi Szövetség
 • Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület
 • Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete
 • Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete
 • Soproni Határőr Nyugállományúak Egyesülete
 • 11. Hagyományőrző Huszár Egyesület
 • Szlovén Veterán Rendőrök Egyesülete
 • Szlovén Veterán Katonák Egyesülete
 • Békefenntartók

 

   ( Valószínűleg a felsoroltakon kívül nem mindenki hoz zászlót. Ugyanakkor a megnevezetteken kívül még érkezhetnek szervezetek zászlóval, akkor ők is beállítandók. Történelmi Vitézi Rend Győr-Moson-Sopron Egyesített Vármegyék Székkapitánysága zászló nélkül vesz részt, vitéz Apor Vilmos szobrát koszorúzzák meg.)

 

Megjegyzés:

 

Zászlóvivők: egyenruhás és fegyveres szervezeteknél zászlós, vagy tiszthelyettes, civil szervezeteknél kijelölt személy.

Öltözet: egyenruhás és fegyveres szervezeteknél kis társasági (díszegyenruha), vagy előírás szerinti hadi ruházat.  Pálinka lovagrend rendi ruhában, egyéb civil szervezetek, a szervezet előírása szerint. Fehér kesztyűt lehetőség szerint minden zászlóvivő viseljen. A zászlóvivőket duplán kell számolni, mivel a szentmise hosszúsága miatt váltás szükséges. (Váltás csendben, a koszorúzások után, illetve amikor szükséges) Zászlók a kápolna oldalán lehetőleg árnyékban állítandók fel.

 

Narrátor: 

Köszönti a főcelebráns urat, a mise koncelebráló atyáit és a VIP vendégeket, a közreműködőket, valamint minden részvevő szervezetet és a megjelent híveket, zarándokokat.

 

Uram, irgalmazz!  - magyarul a kórusokkal a hívek éneklik.    

              Glória  -  horvát nyelven, a kórusok éneklik a horvátul tudó hívekkel.

Első-olvasmány: német nyelven – Kőszegfalvi Ágnes

Második- olvasmány (szent lecke) horvát nyelven, Horváth Zita

Alleluja  -  ének, horvát és magyar nyelven

Evangélium – magyar nyelven – Érsek atya

 Kolity Antal atya a szent lecke után horvát nyelven mondja el gondolatait, (max:3 perc perc.) Az evangélium után Érsek atya magyar nyelven mond, HOMILIÁT, amelyben kitér a védőszentek, máig ható példamutatására.(max:12-15 perc)

Credo (Hiszekegy) – Prózában-magyarul

 

Könyörgés (megjegyzés: A könyörgést, megosztva mondják: magyarul, vitéz Fehérné Markó Kamilla székkapitány, horvát nyelven, Horváth Zita,)

 

A hívek könyörgése után Érsek atya megáldja a Csepregi Borbarát Hölgyek borait és a Magyar Pálinka Lovagrend pálinkáit. (vonulási ének: az italok megáldásához a kórus az énekrendből, a felajánlási éneket, magyar és horvátnyelven éneklik.) E szakasz befejezéseként az egyenruhás és fegyveres szervezetek, lovagrendek, valamint a civil szervezetek vezetői, képviselői megkoszorúzzák a védőszentjük szobrát. Rövid vonulási ének. (a koszorúk elhelyezése után a Szózat eléneklése a kórussal.)

 

 A szentmise az áldozati liturgiával, a felajánlással, majd a kánonnal folytatódik.

 

-    Szent-szent – magyarul énekelve

-    Glória –horvát nyelven

-    Úrfelmutatás – magyar ének a Hozsannából a kórus vezetésével   

-      Miatyánk – magyar és horvát nyelven prózában imádkozva

-      Isten báránya - kórusok és nép magyarul énekelve.   A szentáldozás alatt magyar, horvát egyházi énekek hangzanak el.

 

Befejező könyörgés, áldás

 

Narrátor:

 Először Krizmanits István helyi polgármesternek adja meg a szót, hogy mint házigazda méltassa a rendezvényt (2 perc)

 

Narrátor:

 Matyi Tibor Mihály ezredes úr a MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka: új név új parancsnok-gondolatai (2perc)

 

Narrátor:

Lasch Béla nyá. alezredes úr, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület volt elnöke, aki örökös tb. elnök mondja el gondolatait. (2 perc)

 

Narrátor:

 Felkéri a borbarát hölgyek vagy bor lovagrend képviselőjét, akinek köszöntő gondolatai után, a Borbarát Hölgyek csepregi bor ajándékot adnak át.  (2 perc)

 

Narrátor:

Felkéri Barabás Attila urat a Magyar Pálinka Lovagrend nagymesterét, aki köszöntő gondolatai után (2 perc) átadja a szokásos Zászlós pálinkákat.

                     

Befejezésül felhangzik a magyar, a horvát, és a székely himnusz.

 

Kivonulás: a bevonulás sorrendjében. (Ének: Boldogasszony anyánk, a magyarság középkori himnusza)

 

 

További program:

 

Ebéd: Sertéspörkölt tarhonyával+savanyú+1 szelet kenyér:3000,-Ft/adag

          Italok: 0,5 dl-es üdítő, ásványvíz 500,-Ft/db

                      Soproni csapolt sör: 0,5l 900, Ft/korsó

                      Presszó kávé: 450, Ft/pohár

Megjegyzés: Az étel ára tartalmazza az eldobható tányért, evőeszközt és a szalvétát.

Az egyházi személyek és Dumovits atya által megnevezett segítők (rendezők, mentők, szolgálatban lévő rendőrök stb.) térítésmentesen étkeznek. VIP jegy.

Megjegyzés: Az ebédet nem szolgálják fel. Mindenki önállóan, önkiszolgáló módszerrel veheti át, jegy ellenében. A vendégek, szolgálatban lévők és segítők is. Ők VIP jeggyel.

 

Baráti beszélgetések

            13.30:

            Litánia Szent Lászlóról – a Határőrök védőszentjéről.(Elmondja Fehér

            Imre nyá. határőr őrnagy, elnök)

    Az áhítat után Bali Tibor atya búcsúztatja a zarándokokat és megáldja őket.

 

Eső vagy vihar esetén:

 

A szentmise és a beszédek a templomban lesznek.

 

A további programoknak és az ebédnek a helyi Művelődési Ház ad otthont.

 

Hőségriadó esetén: a lehetséges rövidítésekről és megfelelő mennyiségű ásványvízről gondoskodunk.

 

A rendezvény egészségügyi biztosítását az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli, Regionális Igazgatósága Szombathely látja el.

 

(Megjegyzés: fedett eü. helyiség biztosítva lesz.)

 

Győr, 2023. 06. 09.

                                                                                          vitéz Fehér Imre

                                                                                          nyá. határőr őrnagy

                                                                                          elnök/törzskapitány  

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 17 vendég böngészi
Időjárás